Apex Legends – Regler

Der er visse regler du skal overholde for at kunne være en del af vores turneringer. Vi regner med at inden du har tilmeldt et hold, at disse er læst og forstået grundigt.

1. Generelt

1.1 Spillerbetingelser
Det er holdets ansvar at indsende korrekte Origin ID ved tilmelding.

1.2 Hold- og spillernavne
DGF Esport forbeholder sig retten til at nægte et hold adgang til turneringen, hvis en, eller flere spillere har nogen form for racistiske eller seksuelle tag i deres hold- eller spillernavne.

1.3 BO3 (Best of 3)
Turneringens format er sat op således, at hvert hold må spille lige så mange spil de kan nå, inden for den givne tidsramme, ref. ’3.1 Tidsramme’. Men der må kun benyttes 3 resultater (screenshots), af alle de spillede kampe.

1.4 Deltagelse
Turneringen går efter ”først til mølle”-princippet, registrering og betaling (Hvis ikke turneringen har gratis entre) Alle pladser skal være udfyldt før at turneringen kan påbegynde. Er der ikke nok, annulleres turneringe og buy-in returneres hvis der er betalt for deltagelse. Muligheden for tilmelding lukker 2 timer før turneringsstart.

1.5 Ind- & udbetaling
Alle ind- og udbetalinger foregår via MobilePay, hvis der spilles om pengepræmier og ikke gavekort. Udbetaling af puljen til holdlederen vil finde sted ca. 1-2 timer efter turnerings afslutning, såfremt der ikke er anklager om snyd. I tilfælde af anklager om manglende udlevering af præmie(r) har DGF-Esport rettighederne til at offentliggøre bevismateriale.

1.6 Priser
Priserne kan variere alt efter turnering. Det afhænger af efterspørgslen fra brugerne af hjemmesiden. Dog kan prisen ikke ændres, så snart det 1. hold er tilmeldt en turnering.

1.7 Refundering
Ønsker dit hold refundering af buy-in, kan dette forekomme minimum 4 timer før turneringsstart.

1.8 Matchmaking
Da der ikke er custom spil, queue’er man op med sit hold som public spil.

1.9 Kamp dokumenter
Alle screenshots fra kampene der bliver brugt til optælling af resultater, opbevares i maks. 1 uge.

1.10 Spil dokumentation
Minimum 1 spiller for hvert hold, skal live-streame og efterfølgende have videoen gemt som dokumentation – ref. “3.3 Diskvalifikation”. Videoen skal opbevares i minimum 7 dage, hvorefter den gerne må slettes.

1.11 Discord Server
Under turneringen er det et krav at dit hold benytter DGF’s Discord server. Vi anbefaler at man sidder klar på serveren ca. 5-10 minutter før turneringsstart.

2. Turnering – Opstart

2.1 Turneringskode (Hold nr.)
Ved tuneringsstart udsteder turneringsarrangøren en unik kode (Hold Nr.) til hvert hold som skal bruges i forbindelse med dokumentation af resultater, jf. “4.1 Deling af resultater”. Denne turnerings kode skal minimum 1 spiller skrive i chatten efter hver kamp. Koden bliver offentliggjort i tabellen som kan ses på den enkelte turneringsside som i har tilmeldt Jer. Så snart denne kode er offentliggjort på vores hjemmeside, kan i starte med at spille.

2.2 Deadline
Tidspunktet for spilstart er annonceret ved tilmelding. Hvis et hold ikke er mødt ved deadline fortsættes turneringen og holdet må spille med reduceret tid. I dette tilfælde er det holdlederen, der har til ansvar at kontakte arrangøren om at få udstedt sin unikke kode, jf. 2.1 Turneringskode.

2.3 Ændringer på holdet
Det er tilladt at tilføje (hvis der stadig mangler 1 spiller) eller erstatte en spiller, hvis holdet har informeret DGF Esport senest 4 timer før turneringsstart.

2.4 Manglende spiller
Hvis et hold mangler 1 eller 2 spillere, fortsættes turneringen med handicap, hvor de(n) overskydende plads(er) udfylde af random spillere i hver runde af spillet, jf “5.1 Gældende spillere”.

3. Turnering – Under

3.1 Tidsramme
Turneringen varer 1 time og 30 min., indenfor hvilke hvert hold skal spille og indsende resultater, som beskrevet i “4.1 Deling af resultater”. Der må spilles så mange kampe der ønskes indenfor den ene 1 time og 30 min. Dog skal resultaterne (Screenshots) sendes INDEN for tidsrammen.

3.2 Tekniske problemer
Hvert hold er ansvarlige for deres systemer og internet. Hvis en spiller frafalder under turneringen, grundet tekniske problemer, fortsættes kampen uden spilleren/spillerne. I tilfælde af større server sammenbrud udsættes turneringen alt efter omstændighederne.

3.3 Diskvalifikation
DGF Esport forbeholder sig retten til at diskvalificere et hold, hvis et hold målrettet bryder en eller flere regler. Hvis DGF Esport eller andre spillere har mistanke om regelbrud, skal det mistænkte hold kunne fremlægge minimum 1 fungerende live-stream video/optagelse, der kan dokumentere, at de ikke har brudt reglerne. Ved manglende videodokumentation diskvalificeres holdet. Anvendelse af tredjepartsprogrammer, der forbedrer, tilføjer, ændrer eller fjerner spil udseende, farve eller filer er strengt forbudt under hele turneringen. Den forsætlige brug af eventuelle fejl eller snyd i spillet er strengt forbudt og medfører diskvalifikation. Ved grove tilfælde kan spillere blive sat i karantæne ved kommende turneringer.

3.4 Hacker
Skulle jeres hold gå hen at møde en hacker, er der desværre ikke meget at gøre, andet end at komme hurtigt videre med næste spil og op på hesten igen.

3.5 Glitches
Der må ikke bruges nogen former for glitches under hele turneringen.

3.6 ‘Respawn killing’
Der må ikke dræbes 1 eller 2 spillere fra et andet hold på det grundlag at efterfølgende vente på at de respawnes af den 3 spiller som du bevist undgik at dræbe. Dette giver direkte diskvalifikation for holdet.

4. Turnering – Afslutning

4.1 Deling af resultater
Alle resultater skal indenfor turneringens varighed indsendes af holdlederen. Husk at tænke på om i kan nå et spil inden deadlinen, for 1 minut efter turneringens slutning bliver Discord chatrummet lukket for indelsendelse af screenshots for alle. Billederne skal sendes som uredigerede screenshots af kampresultater med den udstedte kode som minimum 1 spiller har skrevet i chatten i spillet inden i tager jeres screenshot. Det skal uploades til Discord chatrummet #turnering-screenshot (HUSK at have valgt Apex som spil for at kunne se chatrummet) med en kommentar tilknyttet. (Se eksempel) Du kan se et godkendt screenshot ved at klikke her.

5. Point fordeling

5.1 Gældende spillere
– Pr. Kill = 1 point
– Pr. 400 damage dealt = 1 point

5.2 Point for placering
– Top 1 placering (1. plads) = 9 point.
– Top 3 placering (2. & 3. plads) = 6 point.
– Top 5 placering (4. & 5. plads) = 3 point.

5.3 Fordeling af point
Der gives point ud fra det holdets samlede antal kills, damage dealt samt top placeringer.

5.4 Delt førsteplads
Hvis der er 2 eller flere hold der ligger på en delt 1. plads, kigger vi først på det samlede antal kills fra begge matches, derefter damage dealt og allersidst bedste placering.

6. Kommunikation & Support

Har du yderligere spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte os her – Vi vil bestræbe os på at besvare din besked hurtigst som muligt.

6.1 Admins
Alle deltagere skal overholde beslutninger og regler for turneringsarrangører og admins. Alle beslutninger er endelige, undtagen i tilfælde hvor klagen er tydeligt angivet. Samtaler, enten verbalt eller skriftligt, mellem arrangør eller admins, og deltagerne er fortrolige. Offentlig udstationering eller deling af disse samtaler med eksterne parter er strengt forbudt, medmindre tilladelse er givet.